Το DNA σε ρόλο σκληρού δίσκου

26-12-2016
Το γενετικό υλικό μας διαθέτει θαυμαστές δυνατότητες αποθήκευσης πληροφοριών. Μπορεί αυτές οι “μνήμες” να ματαδίδονται στους απογόνους μας προσφέροντας την…