ΕΟΦ: κάποιος να τον φυλάει…

ΕΟΦ: κάποιος να τον φυλάει…

26-12-2016
Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΕΟΦ και του ακινήτου του, με κριτήριο κατακύρωσης…