Άρθρο του Δημήτρη Πατσάκη Oικονομολόγου-Aρθρογράφου Οικονομικών Κοινωνικής Ασφάλισης & Δημόσιας Υγείας για τηn άνιση κατανομή ρευστότητας στο Ε.Σ.Υ.

Άρθρο του Δημήτρη Πατσάκη Oικονομολόγου-Aρθρογράφου Οικονομικών Κοινωνικής Ασφάλισης & Δημόσιας Υγείας για τηn άνιση κατανομή ρευστότητας στο Ε.Σ.Υ.

26-12-2016
Η λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων χρηματοδοτείται από τρείς ουσιαστικά πηγές. Τον κρατικό Π/Υ, που καλύπτει την τακτική μισθοδοσία και τις…