11 – 13/4: Πρόληψη Στάση Ζωής

11 – 13/4: Πρόληψη Στάση Ζωής

Έρευνες μας δείχνουν πως στις χώρες που πλήττονται από οικονομική κρίση μειώνεται ο αριθμός των ατόμων που προβαίνουν σε προληπτικές…