Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το nivolumab της Bristol-Myers Squibb, τον πρώτο και μοναδικό αναστολέα της πρωτεΐνης PD-1 για τη θεραπεία  προχωρημένου μελανώματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το nivolumab της Bristol-Myers Squibb, τον πρώτο και μοναδικό αναστολέα της πρωτεΐνης PD-1 για τη θεραπεία προχωρημένου μελανώματος

26-12-2016
Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το nivolumab, έναν αναστολέα της πρωτεΐνης PD-1, σημείου ελέγχου του ανοσοποιητικού…