Η νέα διαδικασία και ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων των ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ

Η νέα διαδικασία και ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων των ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ

15-05-2018
Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων ειδικευμένων ιατρών  κλάδου  Ε.Σ.Υ., καθώς  και η  προθεσμία  και  ο  τρόπος  υποβολής  των απαιτούμενων δικαιολογητικών,…
Νέα διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων γιατρών προς εξειδίκευση στις ΜΕΘ

Νέα διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων γιατρών προς εξειδίκευση στις ΜΕΘ

16-10-2017
Νέα διαδικασία  τοποθέτησης  ειδικευμένων  ιατρών  προς  εξειδίκευση  στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας καθόρισε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, σε  κάθε  αναγνωρισμένη  προς  εξειδίκευση  Μ.Ε.Θ. (Ενηλίκων  ή  Παίδων)και  Μ.Ε.Ν.Ν. καταρτίζεται  και  τηρείται  ηλεκτρονικός  κατάλογος  ειδικευμένων  ιατρών υποψηφίων  προς εξειδίκευση,…