600.000 Έλληνες έχουν διπολική διαταραχή

600.000 Έλληνες έχουν διπολική διαταραχή

26-12-2016
Η διπολική διαταραχή είναι η πιο σοβαρή ψυχική διαταραχή της διάθεσης. Χαρακτηρίζεται κυρίως από επεισόδια μανίας και κατάθλιψης. Πότε όμωςεμφανίζεται…