Αναισθησιολόγος: Ο μεγάλος άγνωστος

Αναισθησιολόγος: Ο μεγάλος άγνωστος

26-12-2016
Η αναισθησιολογία αποτελεί σήμερα μια από τις ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες παρουσιάζουν αλματώδη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής τους.…