Με τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη ψυχικώς νοσούσα ήρε τον εργασιακό της αποκλεισμό από πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας

Με τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη ψυχικώς νοσούσα ήρε τον εργασιακό της αποκλεισμό από πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας

02-05-2018
Άνεργη,  εγγεγραμμένη στα  μητρώα του  ΟΑΕΔ,  ζήτησε  τη  διαμεσολάβηση  του Συνηγόρου διότι  υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας επικαλέστηκε το ιατρικό ιστορικό της για να την θέσει εκτός προγράμματος κοινωφελούς…