Διάκριση για τη Novartis HELLAS στην κατηγορία Silver και   ειδικό Έπαινο για το Εργασιακό της Περιβάλλον στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CRI για το 2012

Διάκριση για τη Novartis HELLAS στην κατηγορία Silver και ειδικό Έπαινο για το Εργασιακό της Περιβάλλον στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CRI για το 2012

Η Novartis Hellas διακρίνεται για την Εταιρική της Υπευθυνότητα, αποσπώντας διάκριση στην κατηγορία Silver και ξεχωριστό ειδικό Έπαινο για το…