Νέα ένδειξη από τον ΕΜΑ για την εζετιμίμπη και τους συνδυασμούς εζετιμίμπης – σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης για τη μείωση του κινδύνου Καρδιαγγειακών Συμβαμάτων

Νέα ένδειξη από τον ΕΜΑ για την εζετιμίμπη και τους συνδυασμούς εζετιμίμπης – σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης για τη μείωση του κινδύνου Καρδιαγγειακών Συμβαμάτων

26-12-2016
Τα επαναστατικά αποτελέσματα της μελέτης – ορόσημο IMPROVE-IT, που απέδειξε ότι η μείωση της LDL χοληστερόλης από χαμηλά σε πολύ…