Νέα χρονιά, νέες συνήθειες

26-12-2016
Κάθε χρονιά τα ίδια. Βάζετε στόχους και “τρέχετε” να τους πραγματοποιήσετε. Μήπως, όμως, τελικά αυτό που χρειάζεται είναι να στρέψετε…