Μόνο στα χαρτιά τα κέντρα πόνου

Μόνο στα χαρτιά τα κέντρα πόνου

26-12-2016
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και Μη Ασθενών, κ. Αθηνά Βαδαλούκα καταγγέλει τις ελλείψεις. Του…