Κατάργηση των extra παροχών για πακέτα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και μειωμένα εισιτήρια

Κατάργηση των extra παροχών για πακέτα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και μειωμένα εισιτήρια

27-12-2017
Tην κατάργηση  παροχών  από  φορείς  της  Γενικής  Κυβέρνησης  που αφορούν  σε  κάθε  είδους  Ασφαλιστήρια  Συμβόλαια  ή  Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης εργαζομένων καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια και δωρεάν κάρτες Διαδρομών, προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού…