Δείτε το μετά της ρινοπλαστικής, πριν

26-12-2016
Στο ιατρείο ενός εξειδικευμένου στη ρινοπλαστική χειρουργού μπορούμε να βρούμε το εξειδικευμένο μηχάνημα & πρόγραμμα που σε ελάχιστο χρόνο μετατρέπεται…