Εμβολιασμοί παιδιών: Δωρεάν στα παιδιατρικά ιατρεία, αλλά και κατ´ οίκον – Χωρίς ραντεβού μέσω της πλατφόρμας και επικοινωνία με τον παιδίατρο

Εμβολιασμοί παιδιών: Δωρεάν στα παιδιατρικά ιατρεία, αλλά και κατ´ οίκον – Χωρίς ραντεβού μέσω της πλατφόρμας και επικοινωνία με τον παιδίατρο

01-02-2022
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εμβολιασμοί παιδιών ηλικίας 5 ετών και ανώ. Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται και από ιδιώτες παιδιάτρους είτε…