Η Χορήγηση της Τεριφλουνομίδης Άπαξ Ημερησίως καθυστέρησε την ανάπτυξη κλινικά επιβεβαιωμένης  Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ) στην Μελέτη TOPIC

Η Χορήγηση της Τεριφλουνομίδης Άπαξ Ημερησίως καθυστέρησε την ανάπτυξη κλινικά επιβεβαιωμένης Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ) στην Μελέτη TOPIC

26-12-2016
Η Sanofi και η θυγατρική της Genzyme ανακοίνωσαν θετικά αποτελέσματα από την μελέτη TOPIC της Τεριφλουνομίδης. Η μελέτη ήταν σχεδιασμένη…