ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

05-01-2021
Ο Παναγιώτης Γ. Κατσογιάννης (1924-2019) ήταν διακεκριμένος βιοχημικός, που θεωρείται ότι υπήρξε ο πρώτος που προέβη σε τεχνική σύνθεση ινσουλίνης,…