Εγκόπριση

26-12-2016
Εγκόπριση χαρακτηρίζεται η επαναλαμβανόμενη απώλεια των κοπράνων του παιδιού σε μέρη ακατάλληλα όπως στα ρούχα, στο πάτωμα κ.λ.π., χωρίς να…

Εγκόπριση

Εγκόπριση χαρακτηρίζεται η επαναλαμβανόμενη απώλεια των κοπράνων του παιδιού σε μέρη ακατάλληλα όπως στα ρούχα, στο πάτωμα κ.λ.π., χωρίς να…