Εγκόπριση

26-12-2016

Εγκόπριση χαρακτηρίζεται η επαναλαμβανόμενη απώλεια των κοπράνων του παιδιού σε μέρη ακατάλληλα όπως στα ρούχα, στο πάτωμα κ.λ.π., χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο αίτιο και ενώ έχει περάσει η ηλικία εκμάθησης της καθαριότητας- όταν δηλαδή το παιδί έχει χρονολογική και νοητική ηλικία οπωσήποτε τεσσάρων χρόνων. Για να διαγνωσθεί το πρόβλημα, η συμπεριφορά πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, για διάστημα περισσότερο των τριών μηνών.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το φαινόμενο της εγκόπρισης και τους τρόπους αντιμετώπισής του εδώ