Διακήρυξη για τα σπάνια νοσήματα

Διακήρυξη για τα σπάνια νοσήματα

26-12-2016
H Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.) με τους επιστημονικούς φορείς:…