Στεφανιαία νόσος

Στεφανιαία νόσος

16-03-2009
Η στεφανιαία νόσος είναι αποτέλεσμα της αρτηριοσκλήρωσης, δηλαδή της στένωσης και της σκλήρυνσης των στεφανιαίων αρτηριών. Με απλά λόγια, οι…