Τέλος στις παράνομες αποκλειστικές

Τέλος στις παράνομες αποκλειστικές

Τέρμα στην ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των αποκλειστικών νοσοκόμων με τις παράνομες αλλοδαπές να απασχολούνται ως αποκλειστικές χωρίς…