Ο θόρυβος της πόλης ρυπαίνει την… υγεία

26-12-2016
Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί έναν από τους  σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την Ευρώπη, επηρεάζοντας…

Ακούστε τα συμπτώματα της βαρηκοΐας

Η συνηθέστερη επαγγελματική ασθένεια στην Ευρώπη είναι η θορυβογενής απώλεια της ακοής. Περίπου το ένα στα τρία καταγεγραμμένα περιστατικά επαγγελματικών…