Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την “κατάργηση” του ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Στην «κατάργηση» του ΕΟΠΥΥ προχωρά το υπουργείο Υγείας, με νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί – εκτός απροόπτου – στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται και η ένταξη σε καθεστώς κινητικότητας – διαθεσιμότητας περίπου 8.000 γιατρών και λοιπών εργαζομένων στον ΕΟΠΥΥ. Από την κινητικότητα θα εξαιρεθούν μόνον όσοι θα χρειαστούν για τη συνέχιση της λειτουργίας του νέου Οργανισμού που θα «αντικαταστήσει» τον σημερινό ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο νέος Οργανισμός δεν θα διαθέτει μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας (πολυϊατρεία, εργαστήρια), καθώς θα μετατραπεί σε «αγοραστή» υπηρεσιών υγείας. Οι μονάδες υγείας που λειτουργούν σήμερα υπό τον ΕΟΠΥΥ θα «περάσουν» στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) του ΕΣΥ.

Πιο αναλυτικά, το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια:

  • Στο πρώτο, περιγράφεται η πρωτοβάθμια φροντίδα με τα βασικά της χαρακτηριστικά (ενιαίο σύστημα, καθολική πρόσβαση για όλους). Το νέο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας θα λειτουργεί στο μοντέλο του ΕΣΥ, δηλαδή θα παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και θα είναι ενταγμένο στις υγειονομικές περιφέρειες. Στο νέο ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας κεντρικό ρόλο θα έχει ο οικογενειακός γιατρός, ο οποίος θα κρίνει, εάν ο ασφαλισμένος ασθενής πρέπει να κατευθυνθεί είτε προς έναν άλλο ειδικευμένο γιατρό για να εξεταστεί, είτε προς δευτεροβάθμια νοσοκομεία.
  • Στο δεύτερο, περιγράφεται ο νέος ΕΟΠΥΥ και η οριστική μετατροπή του σε ασφαλιστικό φορέα στα πρότυπα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Πιο αναλυτικά, ο ΕΟΠΥΥ θα παύσει να παρέχει υπηρεσίες υγείας καθώς θα μετατραπεί σε «αγοραστή» υπηρεσιών υγείας. Θα είναι ο εθνικός ενιαίος ασφαλιστικός φορέας της χώρας και θα αγοράζει υπηρεσίες υγείας για τους ασφαλισμένους του: είτε από τους συμβεβλημένους ιδιώτες – παρόχους, με τους οποίους ήδη σήμερα είναι συμβεβλημένος σε διάφορους τομείς, είτε πληρώνοντας τα έξοδα για τους ασφαλισμένους του στο δημόσιο σύστημα, είτε το πρωτοβάθμιο είτε το δευτεροβάθμιο (ΕΣΥ). Πλέον, ο νέος ΕΟΠΥΥ θα έχει κλειστούς προϋπολογισμούς για να ελέγχει τις δαπάνες του.
  • Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η διαδικασία μεταφοράς της αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας από τα νοσοκομεία στις ΥΠΕ καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
  • Τέλος, θα υπάρξει κεφάλαιο με μεταβατικές διατάξεις που θα ρυθμίζουν θέματα όπως προμήθειες (είναι σε εξέλιξη από τον ΕΟΠΥΥ).

Επίσης περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν την κινητικότητα του προσωπικού και περιορίζουν την διάρκεια της ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ταχύτατα (κάτω των 20 ημερών).