Το ανθρώπινο δυναμικό της Astellas Ελλάδας, την ανέδειξε σε Great Place to Work® 2022-2023

21-02-2023

Μία ακόμη επιτυχία σημείωσε με την ανάδειξή της ως Great Place to Work, η Astellas Pharma Inc. Ελλάδας, πρωτοπόρος βιοφαρμακευτική εταιρεία που στοχεύει στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο μέσω της παροχής καινοτόμων και αξιόπιστων φαρμακευτικών θεραπειών, κάνοντας πράξη τη φιλοσοφία της εταιρείας «Αλλάζοντας το αύριο». Η εταιρεία πέτυχε για μια ακόμη χρονιά να συμπεριληφθεί στη λίστα των εταιρειών που έχουν λάβει την πιστοποίηση Great Place to Work ® στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση Great Place to Work ® 2022-2023 ήρθε μετά την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετείχε στην ηλεκτρονική έρευνα Trust Index©.

Το ερωτηματολόγιο εξετάζει και αξιολογεί 5 θεμελιώδεις παραμέτρους του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως καθορίζονται από τη μεθοδολογία Great Place to Work ® και θεωρούνται σημαντικές σε κάθε εργασιακό περιβάλλον:

  • Αξιοπιστία της Διοίκησης
  • Το αίσθημα δικαιοσύνης
  • Σεβασμός προς τους εργαζομένους
  • Υπερηφάνεια ως μέλος μιας ομάδας
  • Συντροφικότητα μεταξύ των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της Astellas αξιολόγησαν όλες εκείνες τις παραμέτρους που συνεισφέρουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ικανοποίησή τους και, παράλληλα, με τη θετική τους αξιολόγηση συμμετέχουν ενεργά στην ενίσχυση της εταιρικής αξίας της Astellas.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατέγραψαν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο οι εργαζόμενοι συσχετίζουν άμεσα με τη συμπεριφορά της διοίκησης, το αίσθημα δικαιοσύνης, φροντίδας και δέσμευσης. Υψηλή αξιολόγηση συγκέντρωσε επίσης η κουλτούρα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού και Διοίκησης, όπως επίσης τα πρότυπα ακέραιης συμπεριφοράς, πεδία που αποτελούν θεμέλιο λίθο της Astellas και δημιουργούν ένα σύστημα αξιών στο οποίο στηρίζεται το κοινό  όραμα για επιτυχία μέσω της προσωπικής συνεισφοράς και της συνεργασίας.

Η αφοσίωση, ο σεβασμός και η καινοτομία στον εργασιακό χώρο επιβεβαιώνουν ότι η επιτυχία της Astellas προκύπτει μέσα από τις εδραιωμένες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας.

Ο κ. Χαράλαμπος Λάμπρου, Γενικός Δ/ντής Astellas Eλλάδας, Κύπρου και Μάλτας, αναφερόμενος στην πιστοποίηση της Astellas Ελλάδος ως Great Place to Work ® τόνισε: «Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Στην Astellas εφαρμόζουμε καινοτόμες πρακτικές για να βελτιώνουμε διαρκώς την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητά μας ώστε να μεγιστοποιήσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Όλοι μαζί έχουμε πετύχει την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ισχυρή ανοικτή εταιρική κουλτούρα και ακεραιότητα. Ο Τρόπος της Astellas (Astellas Way – Εστίαση στον Ασθενή, Ανάληψη Ευθύνης, Αποτελέσματα, Ανοικτή κουλτούρα, Ακεραιότητα) αποδίδει καρπούς καθώς όλοι οι εργαζόμενοι ενστερνιζόμαστε κοινές αξίες στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας φιλοσοφίας, μετατρέποντας την επιστημονική καινοτομία σε αξία για τους ασθενείς».