Το πρώτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Βιοεπιχειρείν ξεκινά τον Οκτώβριο στην Αθήνα

26-12-2016

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν»  που έχει σχεδιαστεί από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ξεκινά τα μαθήματά του στην Αθήνα τον Οκτώβριο 2015.

Με στόχο τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική, το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για μια καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο χώρο της βιοτεχνολογίας. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις γύρω από τις βιοχημικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρήσιμων και εμπορικά αξιοποιήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων, γνώσεων απαραίτητων για κάθε επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) είναι πλήρους, αποκλειστικής και υποχρεωτικής παρακολούθησης και πλήρως εναρμονισμένο  με τα διεθνή πρότυπα συνδυάζοντας τις παραδοσιακές με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εργαλεία.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες διαλέξεις και σεμινάρια στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC) μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου εξάμηνου προγράμματος και με την παροχή των κατάλληλων εργαλείων θα βοηθήσουν τους φοιτητές στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των επιχειρηματικών τους ιδεών με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων. Ακόμη, διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων θα βρεθούν κοντά στους φοιτητές για να μοιραστούν μαζί τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους από το επιχειρηματικό τους ταξίδι. Το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική άσκηση σε μεγάλες εταιρίες (Minerva, Pharmaten, Apivita, Gaea, Nobacco, Open Mellon), ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις με σκοπό να μάθουν περισσότερα για τους τρόπους λειτουργίας και τις δραστηριότητες των διάφορων τμημάτων τους.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικότατο μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στους τομείς της βιομηχανίας βιοεπιστημονικού ενδιαφέροντος όπως είναι οι τομείς των τροφίμων, των φαρμάκων αλλά και της αγροτοδιατροφικής παραγωγής, τομείς με εθνικό ενδιαφέρον. Το Βιοεπιχειρείν φιλοδοξεί να δώσει τα εφόδια αλλά και τις διεξόδους σε νέους επιστήμονες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην Ελλάδα δημιουργώντας νέες επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των ιδεών τους συντελώντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και στην αύξηση σε θέσεις εργασίας ευφυούς εξειδίκευσης στην Ελλάδα.

Τα μαθήματα θα γίνονται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 30 Σεπτεμβρίου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος