Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί τα άτομα με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα

26-12-2016

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές υψηλές τιμές μετρήσεων αιωρουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, όπως ανακοινώνονται από το ΥΠΕΚΑ, καθώς και τις ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες για συσσώρευση σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, από το Υπ. Υγείας εκδίδεται η ακόλουθη ανακοίνωση:

 «Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνιστάται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο εξωτερικό περιβάλλον,  να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους ελεύθερους από πηγές σωματιδίων. Επίσης, συνιστάται στα παραπάνω άτομα καθώς και στα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα».