Οι βασικοί άξονες του προγράμματος της ΝΔ για την Υγεία

18-04-2017

Σε πέντε κύριους άξονες βασίζεται το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ  για την Υγεία, που αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον Τομεάρχη Υγείας της ΝΔ κ. Βασίλη Οικονόμου, οι άξονες αυτοί είναι : η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία αποτελεί και τον κορμό του προγράμματος της ΝΔ, το νέο  αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης και διοίκησης των δημόσιων νοσοκομείων, η πολιτική για τους χρονίως πάσχοντες, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας.

Σε συνέντευξή του ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η «η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί για τη Ν.Δ. ένα από τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης στο χώρο της Υγείας καθότι θα φέρει τον Πολίτη στο κέντρο των αποφάσεων και εξελίξεων, με βασικό κριτήριο την παροχή στο άτομο και την οικογένεια των παροχών Υγείας που αρμόζουν σε Ευρωπαίο Πολίτη  του 21ου αιώνα».

Κεντρικό ρόλο στην πολιτική της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – εξήγησε- θα παίξει ο γιατρός της οικογένειας. «Η ΝΔ μακριά από ιδεοληψίες και λαϊκίστικες συμπεριφορές, επεξεργάζεται συγκεκριμένα μέτρα για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Υγεία με την σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να υπάρξει άμεση κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό και δομές, με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών μονάδων ιδίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή ενός αποκεντρωμένου περιφερειακού συστήματος διοίκησης και λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω αποτελεσματικότητα στην απόδοση των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας.

Όπως είπε, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ πρωτεύοντα ρόλο έχει η ανάπτυξη Δικτύου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων με επίκεντρο πάντοτε τον ιατρό της οικογένειας. Το Δϊκτυο αυτό θα έχει ένα σύνθετο ρόλο αναφορικά τόσο με την φροντίδα εντός των δομών όσο και την φροντίδα ασθενών ενταγμένων στην κοινότητα.

Επιπλέον η δημιουργία ενός νέου και άρτιου Υγειονομικού  Χάρτη Αναγκών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιομορφίες του Ελλαδικού χώρου (πχ νησιωτικότητα, ορεινοί όγκοι και τοπικές υγειονομικές ανάγκες) με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας καθώς και ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς θα συμβάλουν στην άμεση, γρήγορη και χαμηλού κόστους εξυπηρέτηση των πολιτών, σημείωσε.

Η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης ασθενών, η τηλεϊατρική, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για το Ε.Σ.Υ., το μητρώο επαγγελματιών Υγείας είναι στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο της Υγείας.

Και συνέχισε: «Κομβικό σημείο στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα αποτελεί η δυνατότητα πρόσβασης στο καινοτόμο φάρμακο καθώς και η ανάπτυξη των κλινικών μελετών. Η μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας μέσω ολιστικής προσέγγισης αυτής με κύριους άξονες τη πρόληψη, τη θεραπεία και την επανένταξη είναι άμεση προτεραιότητα για εμάς».