Βγήκαν τα αποτελέσματα για την πλήρωση των 186 θέσεων στο ΕΚΑΒ

26-12-2016

Τα προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση 186 θέσεων στο ΕΚΑΒ, ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης (7Κ/2014) για την πλήρωση – με σειρά προτεραιότητας – 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου – ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο ΕΚΑΒ, του υπουργείου Υγείας. 

Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 12 Μαΐου έως και την πάροδο της 21ης Μαΐου 2015. Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας. Επίσης, οι υποψήφιοι που απέστειλαν έντυπες αιτήσεις χωρίς να έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αποκλείονται της διαδικασίας και εμφανίζονται σε ξεχωριστό πίνακα μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.