Ξανθός στην επιτροπή για την φαρμακευτική δαπάνη: Στόχος ένα δικαιότερο clawback

02-06-2017

Ολοκληρώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων η ανατιμολόγηση των φαρμάκων και ήδη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού οι τελικές Προτεινόμενες τιμές (01-06-2017). Οι προτεινόμενες Χονδρικές τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων θα αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εγκριθούν.

Παράλληλα, στο υπουργείο Υγείας συνεδρίασε η νέα επανασυγκροτημένη επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, υπό τον υπουργό Ανδρέα Ξανθό. Στόχος της είναι να αποτελέσει τον «σύμβουλο» του Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση μια εθνικής στρατηγικής για το φάρμακο, αξιοποιώντας τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία για την παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, την κατάρτιση και επικαιροποίηση των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων, αλλά  και των Μητρώων Χρονίων Παθήσεων.

«Είμαστε σε κατεύθυνση διαρθρωτικών αλλαγών και όχι οριζόντιων μέτρων» ανέφερε  στην εισήγηση του ο  υπουργό Υγείας Α. Ξανθός τονίζοντας ότι προτεραιότητα της Επιτροπής πρέπει να είναι η αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων όπως ένα δικαιότερο σύστημα clawback, η άρση των στρεβλώσεων στην τιμολόγηση αλλά και το θέμα της συμμετοχής του ασθενή στο κόστος με στόχο «να διεκδικήσουμε με σοβαρότητα, σχέδιο και τεκμηρίωση μια πιο δίκαιη και βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική» όπως είπε .