Ξεκίνησε η χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Στην χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου  2015, προχωρά ο Οργανισμός.  Το επίδομα λουτροθεραπείας, παρέχεται στους ασφαλισμένους, όταν είναι αναγκαία η θεραπεία της πάθησής τους, σε αναγνωρισμένες από το κράτος Λουτροπηγές και ανέρχεται στο ποσό  των 150 € για την πραγματοποίηση κατά ανώτατο όριο 15 λούσεων. 

Δικαίωμα για την χορήγηση του επιδόματος Λουτροθεραπείας έχουν οι ασφαλισμένοι που  πάσχουν από τις κάτωθι παθήσεις: 

1)    Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο.  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις όπως: Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, Συστηματική σκλήρυνση, Πολυμυοσίτιδα-Δερματίτιδα, Ρευματοειδή πολυμυαλγία, Μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού. 

2)    Μετατραυματικές δυσκαμψίες, Μετατραυματική αρθρίτιδα. 

3)    Δερματοπάθειες. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η ψωρίαση, το χρόνιο έκζεμα και η χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα.

 

Δικαιολογητικά

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι,προκειμένου να δικαιωθούν της λήψης της εν λόγω παροχής, καθορίζονται ως εξής:

 1)    Ιατρική γνωμάτευση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1), ιατρού, αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας, (Ορθοπαιδικού, Ρευματολόγου ή Δερματολόγου). Στην γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του ασφαλισμένου και να αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία. 

2)    Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου Καρδιολόγου  από την οποία να προκύπτει, δεδομένης της κλινικής κατάστασης  του ασφαλισμένου,  ότι δύναται να προβεί στην συγκεκριμένη θεραπεία και  ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την διενέργεια  αυτής. 

Οι γνωματεύσεις δύναται να εκδίδονται από ιατρούς Κρατικών ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Πανεπιστημιακών Κλινικών, ιατρούς  του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ)  και τέλος από  τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς.   

3)    Τα εισιτήρια των λούσεων. 

4)    Βεβαίωση της λουτροπηγής από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, ότι η λουτροπηγή ανήκει στις αναγνωρισμένες από το Κράτος Λουτροπηγές. Από την ίδια βεβαίωση θα  πρέπει να προκύπτουν οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των λούσεων καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου διενεργήθηκαν.  

5)    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόμενου δωματίου, προκειμένου να διαπιστώνεται η μετάβαση και διαμονή του ασφαλισμένου στον τόπο της λουτροπηγής. Στην περίπτωση που η λουτροπηγή βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και δεν προκύπτει διαμονή, απαραίτητη κρίνεται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι, μετακινήθηκε τις ημερομηνίες όπως αυτές αναφέρονται στην βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της λουτροπηγής.