Υπαρκτή η πιθανότητα να μείνει το σύστημα υγείας χωρίς ηπαρίνες

10-05-2022

Απολύτως απαραίτητες για τα συστήματα υγείας είναι οι ηπαρίνες, όμως φαίνεται ότι άλλη άποψη έχει το λογιστήριο του κράτους. Το τελευταίο «έκοψε» τελευταία στιγμή τροπολογία του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την εξαίρεση των ηπαρινών από την καταβολή clawback για το 2022. Οι ηπαρίνες τις οποίες ο ΠΟΥ έχει κατατάξει στον κατάλογο φαρμάκων είναι απολύτως απαραίτητες για τα συστήματα υγείας και φυσικά απαραίτητες για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του ΕΣΥ. Προσφάτως δε αναδείχθηκε  η αναγκαιότητά τους για την αντιμετώπιση των θρομβώσεων από την COVID-19.

Το πρόβλημα για τις ηπαρίνες και την πιθανή έλλειψή τους ξεκινά με μια άλλη πανδημία, την αφρικανική πανώλη των χοίρων, που εξολόθρευσε τους πληθυσμούς στα χοιροτροφεία στην Κίνα με αποτέλεσμα αφενός να μειωθεί η παγκόσμια παραγωγή και αφετέρου να εκτιναχθεί το κόστος παραγωγής τους παγκοσμίως. Στην Ελλάδα το πρόβλημα (με clawback-rebate) έκανε τα προϊόντα ζημιογόνα, οι εταιρίες ζήτησαν εξαίρεση, έγινε αποδεκτή, τώρα κόβεται, και η πιθανότητα να μείνει το σύστημα υγείας στην χώρα μας χωρίς ηπαρίνες, είναι υπαρκτή.

Σημειώνεται ότι οι ηπαρίνες είναι αναντικατάστατες σε πάρα πολλές θεραπευτικές ενδείξεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλα αντιπηκτικά σε πολλές περιπτώσεις ασθενών (εγκυμονούσες – καρκινοπαθείς – αιμοκαθαιρόμενοι, ασθενείς Covid, κ.α.). Τα νοσοκομεία πρακτικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ηπαρίνες.

Η τελευταία εξέλιξη αναζωπυρώνει τους φόβους για άμεσες ελλείψεις στην Ελληνική αγορά στα κρίσιμα αυτά προϊόντα, με κίνδυνο για τους Έλληνες ασθενείς.