Υπόθεση NOVARTIS HELLAS: Ο Νίκος Μανιαδάκης κατονομάζει και μηνύει τους άλλους δύο προστατευόμενους μάρτυρες (WORD)

05-06-2019

Σύμφωνα με όσα αναφέρει την Τετάρτη 5 Ιουνίου το dikastiko.gr, ο Νίκος Μανιαδάκης πρώην προστατευόμενος μάρτυρας και μετέπειτα κατηγορούμενος στην υπόθεση Novartis, στρέφεται εναντίον των άλλων δύο προστατευόμενων μαρτύρων τους οποίους καταγγέλλει ότι τέλεσαν σε βάρος του τα αδικήματα της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνύσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης μέσω των καταθέσεων τους ενώπιόν της Εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη.

«Γνωριζόμαστε»…

Όπως υποστηρίζει, οι εν λόγω καταθέσεις που δόθηκαν από τις 6.11.2017 έως τα τέλη του 2018 και το περιεχόμενο των οποίων «βρίθει ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών», οδήγησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για παθητική δωροδοκία. Μάλιστα, στη μήνυσή του αναφέρει και τα ονόματα των δύο μαρτύρων. «Κατά τη χρονική περίοδο από τέλη του 2017 έως και 31-12-2018 που διατηρούσα την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα στην εν λόγω υπόθεση είχα πολλάκις καταθέσει ενώπιον της Εισαγγελέως Διαφθοράς, κυρίας Ελένης Τουλουπάκη πραγματικά περιστατικά που σχετίζονταν με αυτήν.

Μετά το πέρας πολλών από αυτές τις καταθέσεις, και κατά την έξοδό μου από το γραφείο είτε στη ΓΑΔΑ είτε στο κτίριο της Εισαγγελίας Διαφθοράς, σε ορισμένες περιπτώσεις προσέρχονταν να καταθέσουν οι έτεροι προστατευόμενοι μάρτυρες με τους οποίους είχα συνομιλήσει δι’ ολίγον πριν προβούν στις δικές τους καταθέσεις ή στις άτυπες συναντήσεις που πραγματοποιούνταν με στελέχη της Εισαγγελίας Διαφθοράς, στα πλαίσια κοινωνικής ευγένειας καθότι μου ήταν γνωστοί εξ επαγγέλματος.

Είτε από αμέλεια είτε από κακό συγχρονισμό της διαδικασίας λήψης καταθέσεων από τους προστατευόμενους μάρτυρες, είχαμε λάβει άπαντες γνώση της ταυτότητας ενός εκάστου από εμάς».

«Έχουν οικονομικό συμφέρον»

Κατά τον κ. Μανιαδάκη οι προστατευόμενοι μάρτυρες από την ελληνική δικαιοσύνη είναι οι ίδιοι που έχουν καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας και στην Αμερική, συνεπώς υποστηρίζει, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

«Με το Ν.4254/2014 εισήχθη στο δικαιϊκό μας σύστημα ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται στην ουσία για την εισαγωγή του θεσμού του καταγγέλλοντα (whistleblower), όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση από τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος δύναται να χαρακτηριστεί ένα πρόσωπο που συμβάλλει ουσιωδώς με τις πληροφορίες που παρέχει στις Αρχές χωρίς να είναι ο ίδιος εμπλεκόμενος και χωρίς να έχει ίδιον όφελος. Οι πράξεις που αφορούν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος είναι η δωροδοκία και δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων, δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων και τις συναφείς με αυτές πράξεις.

Τα ως άνω μεταφράζονται ως εξής:

–  «Σε γενικές γραμμές σε κάθε καλυπτόμενη δικαστική ή διοικητική ενέργεια ή σχετική ενέργεια, η Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από αυτήν και υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (γ), καταβάλλει αποζημίωση σε 1 ή περισσότερους καταγγέλοντες οι οποίοι παρείχαν οικειοθελώς στην Επιτροπή πληροφορίες οι οποίες οδήγησαν στην επιτυχή επιβολή της καλυπτόμενης δικαστικής ή διοικητικής δράσης ή σχετικής δράσης, σε συνολικό ποσό ίσο με –

–   (Α) τουλάχιστον το 10 τοις εκατό, συνολικά, των εισπραχθέντων χρηματικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν

–    (Β) όχι περισσότερο από 30 τοις εκατό, συνολικά, από ό,τι έχει συλλεχθεί από τις χρηματικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν

–   (2) Πληρωμή βραβείων

–   Κάθε ποσό που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο (1) καταβάλλεται από το Ταμείο.»

–   Από τις διάφορες εκπομπές που έχει εμφανιστεί ο συνήγορος των έτερων προστατευόμενων μαρτύρων με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», Π. Σαράκης,, προκύπτει κατά δήλωση του ιδίου ότι τυγχάνει συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων του FBI, διατείνοντας ότι οι ως άνω μάρτυρες έχουν εμφανιστεί πολλάκις ενώπιων των Αμερικανικών Αρχών για να καταθέσουν τα όσα γνωρίζουν σχετικά με την εταιρεία Novartis. Αλλά και από τις καταθέσεις που μου επέδειξαν οι Αμερικανοί ανακριτικοί υπάλληλοι ενώπιον των οποίων κατέθεσα ενόρκως για τα όσα γνώριζα επί του θέματος, μου γνωστοποιήθηκε ατύπως το περιεχόμενο των καταθέσεων των εγκαλουμένων.

–   Από τα ως άνω προκύπτει ότι οι ως άνω μάρτυρες έχοντας την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα- whistleblower, διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης κατά το αμερικανικό δίκαιο από 10 έως 30 τοις εκατό του τελικώς τυχόν επιβληθέντος προστίμου. Το γεγονός αυτό όμως δημιουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 45Β του ΚΠΔ, σύγκρουση με την προϋπόθεση που θέτει το ως άνω άρθρο, ήτοι  της μη ύπαρξης έννομου συμφέροντος στο πρόσωπο των προστατευμένων μαρτύρων.»

«Να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους»

Επιπροσθέτως ο κ. Μανιαδάκης σημειώνει ότι ο Μάξιμος Σαράφης στις πρώτες του καταθέσεις δεν είχε κάνει καμία αναφορά στο πρόσωπό του, ενώ η «Αικατερίνη Κελέση» βρίσκεται σε έντονη δικαστική διαμάχη με το πρώην μεγαλοστέλεχος της Novartis ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνο Φρουζή, κι ως εκ τούτου τίθεται υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των καταθέσεών της.

«Στα πλαίσια της ΕΔ 2016/373 ποινικής δικογραφίας ελήφθησαν καταθέσεις του προστατευόμενου μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης». Στις πρώτες καταθέσεις που είχε δώσει ο τελευταίος, αναφερόμενος σε επιλήψιμα πραγματικά περιστατικά ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ κάνει στο πρόσωπό μου. Εξ’ αυτού του λόγου μάλιστα η Εισαγγελία Διαφθοράς με κατέστησε μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος μεταγενέστερα από τις καταθέσεις αυτές!!

–  Αντιθέτως  και συγκεκριμένα δέκα ολόκληρους μήνες μετά , στις από 27-11-18, 28-11-18 και 12-12-18 καταθέσεις του αναφερόμενος σε πανομοιότυπα επιλήψιμα πραγματικά περιστατικά, αλλάζει τις αρχικές του καταθέσεις και με κατονομάζει για πρώτη φόρα, ενώ μέχρι τότε απέδιδε τις επιλήψιμες ενέργειες για τις οποίες κατέθετε σε άλλο πρόσωπο. Είναι προφανές ότι ως άνω μάρτυρας έχει διπλό συμφέρον από τη προσπάθεια εμπλοκής μου στην υπόθεση με ψεύδη αφού αφενός με καταστεί ένοχο και επομένως θα καταδικαστεί η εταιρεία και αφετέρου αναγκάζει τις αρχές να μην χρησιμοποιήσουν τις μαρτυρίες και καταθέσεις μου και άρα δεν θα έχω καμία απαίτηση επί ενδεχόμενο προστίμου….Επομένως οι ως άνω καταθέσεις του θα πρέπει να ελεγχθούν για την αξιοπιστία τους».

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μήνυση του Νίκου Μανιαδάκη:

ΜΗΝΥΣΗ_ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ