Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» & βελτίωση των υπηρεσιών πρόνοιας

03-04-2024

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας -Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ζητήματα στελέχωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται:

Η αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

Η οικονομική ενίσχυση των ωφελούμενων που διαβιούν σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) και στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης.

Η διευκόλυνση διενέργειας κοινωνική έρευνας για την έγκριση αιτήσεων αναδοχής και υιοθεσίας ενδιαφερομένων αναδόχων ή θετών γονέων.

Η περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου της κοινωνικής προστασίας και της παιδικής προστασίας συνολικά.

Η σύσταση και λειτουργία των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως αναφέρει η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, «δεδομένης της σπουδαιότητας του αντικειμένου του παρόντος σχεδίου νόμου, σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15η Απριλίου 2024».