Υπουργείο Υγείας: Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εισαγωγής του SARS-CoV-2 στα κρουαζιερόπλοια  

27-05-2021

Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εισαγωγής του SARS-CoV-2 στα κρουαζιερόπλοια, μετάδοσης κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και κατά τη διάρκεια του πλου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Τα μέτρα περλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο. Επιπλέον, παρέχει οδηγίες αναφορικά με την προετοιμασία και τη διαχείριση πιθανού κρούσματος μεταξύ των ταξιδιωτών (σε επιβάτες και πλήρωμα).

Συγκεκριμένα, κάθε κρουαζιερόπλοιο θα πρέπει να διαθέτει γραπτό σχέδιο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης/σχέδιο διαχείρισης έξαρσης κρουσμάτων COVID-19 του κρουαζιερόπλοιου. Το σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Μέτρα πρόληψης. Φυσική απόσταση, Κανόνες ατομικής υγιεινής, Χρήση μέσων ατομικής προστασίας.

Υγειονομικό έλεγχο συμπτωμάτων συμβατών με covid-19 στα μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου και, όπου κρίνεται απαραίτητο σε επιβάτες. Με καθημερινές ανέπαφες μετρήσεις θερμοκρασίας ή αυτοελέγχους και καταγραφή των αποτελεσμάτων.

Διαδικασίες ανταπόκρισης σε ενδεχόμενο κρούσμα (προσωρινή καραντίνα, ιατρική εξέταση και υποβολή σε εργαστηριακό τεστ).

Καθιερωμένη Λειτουργική Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης για όλους τους τύπους επιφανειών και υλικών. Προσδιορίζοντας τα απολυμαντικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ιματισμού, καθαρισμού και απολύμανσης περιβάλλοντος μετά από μόλυνση από εκκρίσεις του ανθρωπίνου σώματος.

Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (π.χ. στην τραπεζαρία και το σερβίρισμα). Διαχείριση ασφάλειας πόσιμου νερού. Διαχείριση ασφάλειας νερού δεξαμενών κολύμβησης και σχετικών εγκαταστάσεων αναψυχής.

Μέτρα ανταπόκρισης και διαχείρισης πιθανού/επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Λήψη συνέντευξης από τα κρούσματα. Πλάνο απομόνωσης/ καραντίνας πιθανού/ επιβεβαιωμένου κρούσματος και των στενών του επαφών.

Γραπτή διαδικασία μετά από συνεννόηση με το λιμάνι βάσης, τα λιμάνια έκτακτης ανάγκης και ενδεχομένως τα λιμάνια προορισμού για υπηρεσίες διακομιδής με ασθενοφόρο (ή αεροδιακομιδής ) ασθενούς με COVID-19.

Συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες Αρχές για τη διεξαγωγή ιχνηλάτησης και καραντίνας των επαφών ή απομόνωσης ασθενών

Σχέδιο για να απομονωθούν ασυμπτωματικοί ή προ-συμπτωματικοί ταξιδιώτες και στενές επαφές.

Διακομιδή (αν χρειάζεται) σε νοσοκομεία ή χώρους απομόνωσης/καραντίνας επί της στεριάς.

Διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης μολυσμένων χώρων, αντικειμένων και εξοπλισμού.

Στρατηγική επικοινωνίας για την εκ των υστέρων ενημέρωση των επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Σχέδιο για επαναπατρισμό επιβατών και μελών του πληρώματος, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια για μερική ή πλήρη εκκένωση του πλοίου σε περίπτωση επιδημίας COVID-19. Μετά από συνεννόηση με το λιμάνι βάσης ή με κάποιον από τους λιμένες έκτακτης ανάγκης, το οποίο πρέπει να διαθέτει αεροδρόμιο διεθνών πτήσεων σε κοντινή απόσταση.