1,079 δισ. ευρώ χρωστούν τα νοσοκομεία στους προμηθευτές

26-12-2016

Οφειλές ύψους 1 δισ. ευρώ έχουν δημιουργήσει τα δημόσια νοσοκομεία προς τους προμηθευτές τους για κάθε είδους υλικά και υπηρεσίες, όπως καθαριότητα, catering ή φύλαξη. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου οι οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές ανήλθαν στο 1,079 δισ. ευρώ. 

Από το σύνολο των οφειλών, τα 721 εκ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμα (οφειλή άνω των 3 μηνών), ενώ τα 358 εκ. αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το τελευταίο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι για το 2015 ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων για προμήθειες έχει «κλειδώσει» στο 1,388 δισ. ευρώ.