150 ευρώ το επίδομα λουτροθεραπείας για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Στα 150 ευρώ ανέρχεται το επίδομα λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού, το ποσό αυτό αφορά 15 θεραπείες και «σε καμία περίπτωση δεν δύναται να το υπερβαίνει». Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες λούσεις θα αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί στις πραγματοποιούμενες κατά αναλογία λουτροθεραπείες. 

Διάρκεια λουτρικής περιόδου έχει οριστεί από  1/6/2014 έως 31/10/2014 και η υποβολή των αιτημάτων των ασφαλισμένων θα γίνεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, δικαίωμα για τη λήψη λουτροθεραπείας έχουν οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προσβολή του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν βρίσκονται σε οξύ στάδιο.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, συστηματική σκλήρυνση, πολυμυοσίτιδα, δερματίτιδα, ρευματική πολυμυαλγία και μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού. Δικαίωμα για λουτροθεραπεία έχουν επίσης όσοι πάσχουν από μετατραυματικές δυσκαμψίες, μετατραυματική αρθρίτιδα και δερματοπάθειες.

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα να υποβάλουν οι ασφαλισμένοι προκειμένου να λάβουν το επίδομα λουτροθεραπείας είναι τα εξής:

Ιατρική γνωμάτευση ορθοπαιδικού για ορθοπαιδικές παθήσεις, ρευματολόγου για ρευματολογικές παθήσεις, δερματολόγου για δερματοπάθειες. Οι γιατροί θα πρέπει να υπηρετούν σε κρατικό νοσοκομείο, πανεπιστημιακή κλινική ή στρατιωτικό νοσοκομείο και στη γνωμάτευσή τους θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του ασφαλισμένου και να αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία. Η γνωμάτευση μπορεί να χορηγηθεί και από αντίστοιχης ειδικότητας μόνιμο ή αορίστου χρόνου γιατρό του ΕΟΠΥΥ ή συμβεβλημένο με τον οργανισμό ιατρό.

  • Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου καρδιολόγου από κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή πανεπιστημιακή κλινική από την οποία να προκύπτει η κλινική κατάσταση του ασφαλισμένου και ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για τη διενέργεια λουτροθεραπείας. Τη γνωμάτευση μπορεί να εκδώσει επίσης γιατρός του ΕΟΠΥΥ ή άλλος γιατρός που είναι συμβεβλημένος με τον οργανισμό.
  • Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει τα εισιτήρια λούσεων.
  • Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση από το ιαματικό λουτρό, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ότι είναι αναγνωρισμένο από το κράτος. Από την ίδια βεβαίωση θα προκύπτουν οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των λούσεων, καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου διενεργήθηκαν.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόμενου δωματίου προκειμένου να διαπιστωθούν η μετάβαση και η διαμονή του ασφαλισμένου στον τόπο όπου βρίσκονται τα ιαματικά λουτρά.Σε περίπτωση που αυτά βρίσκονται κοντά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και δεν προκύπτει διαμονή στον τόπο της λουτροπηγής, αλλά ο ασφαλισμένος μετακινείται ημερησίως από και προς αυτήν, κρίνεται απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι μετακινήθηκε τις ημερομηνίες όπως αυτές αναφέρονται στη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της λουτροπηγής.

    Οι ιατρικές γνωματεύσεις τίθενται υπόψη του υγειονομικού διευθυντή ή του ελεγκτή ιατρού του ΕΟΠΥΥ ο οποίος, ύστερα από έλεγχο στο βιβλιάριο ασθενείας για να διαπιστωθεί η ασφαλιστική ικανότητα του ασφαλισμένου, πιστοποιεί την προσκόμιση των δύο ιατρικών γνωματεύσεων, βάζοντας τη σφραγίδα και την υπογραφή του, καθώς και ημερομηνία. Στη συνέχεια ο ελεγκτής προβαίνει σε έγγραφη μνεία επί του ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας του ασφαλισμένου, των ιατρικών γνωματεύσεων καθώς και του αριθμού των συνιστώμενων λούσεων από τον αρμόδιο ιατρό ειδικότητας για το τρέχον έτος.