16.000 ευρώ πήρε πίσω, πελάτης ινστιτούτου αδυνατίσματος για ανεκτέλεστες υπηρεσίες

28-06-2019

Πληθώρα καταγγελιών από καταναλωτές που έχουν πέσει θύματα των παραπλανητικών πρακτικών των Κέντρων Αδυνατίσματος και Αισθητικής, δέχεται το τελευταίο διάστημα η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Μάλιστα, ύστερα από την καταγγελία μέλους μας και την παρέμβαση του Νομικού μας Τμήματος επεστράφη ποσό ύψους 1.350,00 ευρώ για ανεκτέλεστες υπηρεσίες, ενώ σε άλλο μέλος μας, κατόπιν υπαναχώρησης, συμφωνήθηκε η επιστροφή ποσού ύψους 16.000,00 ευρώ!

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις παράνομες πρακτικές των Ινστιτούτων Αδυνατίσματος, καθώς συχνά παραβιάζουν την σχετική Υπουργική Απόφαση και καταστρατηγούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Οι καταναλωτές – αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ- πρέπει να γνωρίζουν ότι τα Κέντρα Αδυνατίσματος οφείλουν :

– Να παραδώσουν αντίγραφα όλων των συμβάσεων υπογεγραμμένα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης

– Να παραδώσουν ξεχωριστό έντυπο υπαναχώρησης μαζί με τις συμβάσεις

– Να μην λαμβάνουν προκαταβολή υψηλότερη του 2,5% του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος, πριν αρχίσει να εκτελείται η σύμβαση

– Να παραδίδουν παραστατικά για κάθε συνεδρία και να αναγράφουν την αξία αυτής

Επίσης, ο καταναλωτής:

– Εάν υπογράψει σύμβαση μπορεί να υπαναχωρήσει εντός 30 ημερολογιακών ημερών, χωρίς σπουδαίο λόγο, και να λάβει ακόμα και το σύνολο του ποσού, εάν δεν έχει πραγματοποιήσει συνεδρίες.

– Εάν έχει πραγματοποιήσει συνεδρίες, αλλά δεν επιθυμεί τη συνέχισή τους, δικαιούται να λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στις ανεκτέλεστες συνεδρίες με μία επιβάρυνση 2,5% επί αυτού του ποσού.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προσέχουν τους όρους που υπογράφουν, και να ζητούν πάντα αντίγραφο για οποιοδήποτε έγγραφο υπογράφουν.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να επικοινωνούν με την ΕΚΠΟΙΖΩ, προκειμένου να ενημερωθούν, να καταγγείλουν αλλά και να ζητήσουν την παρέμβασή της προκειμένου να επιλύσουν τα πρόβλημά τους.