185 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις από την INTERAMERICAN κατά το οκτάμηνο

26-12-2016

Την εμπιστοσύνη των πελατών της ενισχύει η INTERAMERICAN ακολουθώντας πολιτική κάθετης διαχείρισης ζημιών και άμεσης ανταπόκρισης στις αποζημιώσεις και εν γένει οικονομικές υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους της. Η εταιρεία κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους έχει καταβάλει συνολικά 185 εκατ. ευρώ σε 237.607 περιπτώσεις. Οι διαδικασίες, μέσω της πελατοκεντρικής στρατηγικής της απλοποίησης – αντικειμενικής προσέγγισης και των τεχνολογικών εφαρμογών στη διαχείριση, έχουν επιταχυνθεί σε σημαντικό βαθμό, συμβάλλοντας και στην εντυπωσιακή βελτίωση του δείκτη ικανοποίησης των πελατών (81% σύμφωνα με την έρευνα 2012).

Ειδικότερα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013 η INTERAMERICAN στον κλάδο ζωής κατέβαλε 86,37 εκατ. σε 37.198 περιπτώσεις θανάτων, λήξης συμβολαίων, ανικανοτήτων και εξαγορών, ενώ στον τομέα υγείας για την ατομική ασφάλιση αποζημίωσε με 37,14 εκατ. 116.911 περιπτώσεις ασφαλισμένων, με 14,53 εκατ. αποζημιώσεις για νοσοκομειακή και επιδοματική κάλυψη και 22,61 εκατ. για ασφαλιστικές καλύψεις Medisytem. Στους κλάδους γενικών ασφαλειών η εταιρεία κατέβαλε 48,07 εκατ. σε 38.457 περιπτώσεις, με τις αποζημιώσεις του κλάδου αυτοκινήτου να φθάνουν τα 42,87 εκατ. Σημειώνεται ότι στον κλάδο αυτοκινήτου η INTERAMERICAN δέχθηκε κατά το οκτάμηνο 26 αναγγελίες θανάτων από τροχαία δυστυχήματα έναντι 41 κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι ομαδικές ασφαλίσεις παρουσίασαν πληρωμές για συμβόλαια ζωής και ζημιών, Medisystem και συνταξιοδοτικά ύψους 13,42 εκατ. ευρώ σε 45.041 περιπτώσεις.