3.500 άνθρωποι θα χάσουν την εργασία τους, εάν μειωθεί κατά 1 εκατ. ευρώ η φαρμακευτική δαπάνη

26-12-2016
Σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία μπορεί να επιφέρει περαιτέρω μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης σύμφωνα με μελέτη του επίκουρου καθηγητή Πολιτικής Υγείας στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που δημοσιεύει το “Βήμα”. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη μελέτη η μείωση της δαπάνης κατά ένα εκατομμύριο ευρώ θα σημάνει απώλεια των θέσεων εργασίας για 3.500 ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο της Υγείας.Μείωση της αντίστοιχης δαπάνης κατά ένα εκατομμύριο ευρώ μεταφράζεται σε απώλεια τρεισήμισι θέσεων εργασίας από όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων, και σημαντικών φορολογικών εσόδων. Σημειώνεται ότι η εξωνοσοκομειακή δαπάνη για το 2014 φτάνει μόλις τα 2 δις ενώ κάθε υπέρβαση θα επιστραφεί στον ΕΟΠΥΥ με το σύστημα του clowback.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη του κου Σουλιώτη που έχει ως τίτλο “Οι επιπτώσεις της Μείωσης της Φαρμακευτικής Δαπάνης στα Δημόσια έσοδα”προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

  • Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά το ήμισυ από το 2009 (5,1 δισ.) ως το 2013 (2,37 δισ.). Μειώθηκε δηλαδή κατά 2,73 δισ. ευρώ.
  • Την ίδια χρονική περίοδο οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι έχασαν την εργασία τους, μόνο από τον χώρο του φαρμάκου, 9.600 άνθρωποι. Μαζί τους χάθηκαν, ανά εργαζόμενο σε ετήσια βάση, 5.000 ευρώ φόρος εισοδήματος, 9.000 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές και 2.500 ευρώ από ΦΠΑ.
  • Με κάθε εκατομμύριο μείωσης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης χάνονται τρεισήμισι θέσεις εργασίας.
  • Τα έσοδα από τη φορολογία κερδών των επιχειρήσεων του φαρμακευτικού κλάδου ήταν 331 εκατ. ευρώ το 2009, 262 εκατ. το 2010, 234 εκατ. το 2011, 165 εκατ. το 2012 και 124 εκατ. το 2013.
  • Συνολικά οι απώλειες του Δημοσίου αποκλειστικά και μόνο από την απασχόληση προσεγγίζουν την υπό εξέταση περίοδο (2009-2013) τα 247 εκατ. ευρώ, με τα απολεσθέντα έσοδα μόνο της περιόδου 2012-2013 να ανέρχονται σε 147 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως οι απώλειες φορολογικών εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου ανέρχονται σε 207 εκατ. ευρώ την περίοδο 2009-2013 με τα 41 εκατ. ευρώ να αφορούν μόνο το διάστημα 2012-2013.
  • Τα επιδόματα ανεργίας που δόθηκαν το 2010 ήταν 9,5 εκατ. ευρώ, 479.000 ευρώ το 2011, 8,1 εκατ. ευρώ το 2012 και 27,7 εκατ. ευρώ το 2013.
Σημειώνεται ότι η μελέτη αυτή αφορά μόνο στη δημοσιονομική επίδραση της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης και δεν προκύπτουν συμπεράσματα για τις επιπτώσεις σε άλλους κλάδους για τη μετακύληση της δαπάνης σε άλλα κέντρα κόστους εντος του συστήματος Υγείας. 

«Το εύρημα ότι πάνω από το 40% των απωλειών προκλήθηκε την περίοδο 2012-2013», σχολιάζει ο κ. Σουλιώτης στο “Βήμα”, «επιβεβαιώνει τη βασική υπόθεση εργασίας της μελέτης ότι όσο η φαρμακευτική δαπάνη (ή ο στόχος αυτής) μειώνεται, η επίπτωση στα δημόσια έσοδα θα είναι ολοένα μεγαλύτερη, καθώς στα πρώτα έτη τής υπό εξέτασης περιόδου είναι γνωστό ότι η μείωση αφορά κυρίως σπατάλη. Ετσι, ο σχετικός πολλαπλασιαστής λαμβάνει την περίοδο 2012-2013 την τιμή 0,47, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι για κάθε 100 εκατ. ευρώ μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, οι απώλειες του Δημοσίου σε όρους εσόδων προσεγγίζουν (ανώτατη απώλεια) τα 47 εκατ. ευρώ».