Σχετικά με το UMEC/VI4

Το UMEC/VI (εισπνεόμενη κόνις ουμεκλινίδιου και βιλαντερόλης) είναι ένας συνδυασμός δύο βρογχοδιασταλτικών σε μία συσκευή εισπνοών ξηράς κόνεως (DPI). Περιέχει ουμεκλινίδιο (UMEC), έναν μουσκαρινικό ανταγωνιστή μακράς δράσης (LAMA) και βιλαντερόλη (VI), έναν β2 αγωνιστή μακράς δράσης (LABA). Η δόση του UMEC/VI επισημαίνεται ως 55/22 mcg στην Ευρώπη (παρεχόμενη δόση) και 62,5/25mcg στις ΗΠΑ (διανεμόμενη δόση) και χορηγείται με συσκευή εισπνοών ξηράς κόνεως (DPI).