Μετατροπή των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων σε αυτοτελή τμήματα περιλαμβάνει προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

15-05-2018

Διάταξη για τη μετατροπή των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων σε αυτοτελή τμήματα –αναμένεται να περιληφθεί σε προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείο Υγείας, σε μία προσπάθεια να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο ΕΣΥ. Μάλιστα, θα ακολουθήσει η έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζεται ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης καταγγελιών, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στην αντιμετώπιση των περιστατικών από όλα τα νοσοκομεία.

Σήμερα τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων –  τα οποία αντικατέστησαν τα Γραφεία Υποστήριξης Πολιτών σε μία προσπάθεια επανεκκίνησης του θεσμού – δεν παρέχουν ουσιαστικό έργο στους πολίτες. Ποιο είναι το έργο τους;  Στο Γραφείο απευθύνονται οι ασθενείς ή οι συνοδοί τους για την ενημέρωσή τους για τα θέματα του νοσοκομείου, για να υποβάλλουν προτάσεις ή καταγγελίες, και κυρίως για να προστατευθούν κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό αγαθό της υγείας.

Ωστόσο, δύο χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, η εικόνα είναι απογοητευτική: γραφεία χωρίς υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μάλιστα σε  χώρους που δεν επιτρέπουν διακριτικότητα στον χειρισμό ορισμένων θεμάτων.

Σύμφωνα μάλιστα με την επιτροπή ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών, η οποία συνέλεξε στοιχεία από 40 δημόσια νοσοκομεία, η κατάσταση παραμένει η ίδια στα περίπου τα 15 χρόνια που ισχύει ο θεσμός με τη μία ή την άλλη ονομασία.