Οριακή μείωση των θεραπευτηρίων στη χώρα σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή

28-05-2018

Οριακή μείωση παρουσίασε ο αριθμός των θεραπευτηρίων στη χώρα μας, σύμφωνα με την ετήσια απογραφική έρευνα Θεραπευτηρίων για το 2016 που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο αριθμός των θεραπευτηρίων το 2016 σε 280 μονάδες από 283 το 2015.

Από αυτά, σε 5 ανέρχονται τα θεραπευτήρια ΝΠΙΔ, 124 νοσηλευτικές μονάδες των ΝΠΔΔ, ιδιωτικές κλινικές 151. Ως προς την κατηγορία, 173 είναι Γενικά, 96 τα Ειδικά και 11 τα Μικτά.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο αριθμός των θεραπευτηρίων την τετραετία 2013-2016 μειώθηκε κατά 3,4%. Σημειώνεται ότι πριν από το 2014 υπήρξαν αλλαγές στο καθεστώς των μονάδων ΝΠΔΔ και συγχωνεύσεις των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στα Δημόσια Νοσοκομεία, όπου εντάχθηκαν οι ψυχιατρικοί τομείς.

Κατά το 2016, το 61,8% των θεραπευτηρίων ήταν Γενικά, και το 34,3% Ειδικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ειδικών Θεραπευτηρίων αποτελούν τα Νευροψυχιατρικά με ποσοστά 17,5% και τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά με 7,1 αντίστοιχα.

Όσον αφορά στην κατανομή τους στις 13 Περιφέρειες της Χώρας κατά το έτος 2016, τα περισσότερα θεραπευτήρια, 35% του συνόλου των θεραπευτηρίων της χώρας, βρίσκονταν στην περιφέρεια της Αττικής, με δεύτερη σε ποσοστό την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (16,1%) και Τρίτη τη Θεσσαλία (11,4%). Το μικρότερο ποσοστό θεραπευτηρίων παρουσιάζεται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ηπείρου, όπου τα θεραπευτήρια συνολικά σε όλες αυτές τις περιφέρειες αντιστοιχούν στο 9,7% του συνόλου της χώρας.

Οι  αναπτυγμένες  κλίνες  κλειστής  νοσηλείας σημείωσαν μειωτική  τάση  από  το 2013-2016  και συγκεκριμένα μειώθηκαν κατά  1237 κλίνες (2,7%) . Αντίθετα οι κλίνες ανοικτής νοσηλείας (κλίνες ημέρας) κατά την ίδια περίοδο παρουσίασαν αύξηση κατά 592 κλίνες (19,6%). Σημειώνεται ότι από την σύγκριση των δύο τελευταίων ετών παρατηρείται μείωση κατά 150 κλίνες  το 2016 σε σχέση με το 2015 (4%).

Τέλος, την  τελευταία  τετραετία (2013-2016) παρατηρείται  μείωση  στον  αριθμό  του Ιατρικού Προσωπικού που απασχολείται στα θεραπευτήρια στο σύνολο της Χώρας κατά 7,3%. Αντίστοιχα, μείωση  παρατηρείται  και στο Βοηθητικό Προσωπικό  των θεραπευτηρίων (βοηθοί θαλάμου,  τραυματιοφορείς,  άλλες  βοηθητικές  ειδικότητες) κατά  10,9% ενώ στο  Νοσηλευτικό Προσωπικό παρατηρείται αύξηση το 2016 κατά 1,1%.