“Χρηματοδότηση Νοσοκομείων με 64,93 εκατ.€ για την ενεργειακή τους αναβάθμιση από το ΕΣΠΑ”, συνέντευξη με το Γιώργο Κρικέλα*

26-06-2018

Μια σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης Νοσοκομείων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 27 Ιουνίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόκειται για τη δράση «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Τα συνολικά κονδύλια που θα διατεθούν φθάνουν στα 64,94 εκατ. Ευρώ, ενώ δυνατότητα υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης έχουν Νοσοκομεία του ΕΣΥ που έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 400 κλινών στην Περιφέρεια Αττικής και τουλάχιστον 200 κλινών στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Για τη συγκεκριμένη δράση ΕΣΠΑ, που αφορά αποκλειστικά νοσοκομεία τα οποία αποτελούν και τα πιο ενεργοβόρα κτήρια της χώρας, μίλησε στο Healthview ο κ.Γιώργος Κρικέλας, Διευθύνων Σύμβουλος της εξειδικευμένης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα συμβουλευτικής εταιρείας, MENTORING AE.

 Ποιες δαπάνες καλύπτει η δράση ;

“Το Πρόγραμμα καλύπτει με χρηματοδότηση 100% τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων (αντικατάσταση κεντρικής θέρμανσης, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, προσθήκη μόνωσης, εγκατάσταση παθητικών ηλιακών συστημάτων κλπ.) και την ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ. Χαρακτήρισα δε, νωρίτερα τη δράση ως «ολιστική» γιατί συμπληρωματικά με τα παραπάνω, χρηματοδοτεί όλες τις αναγκαίες ενεργειακές και τεχνικές μελέτες για την υλοποίηση των έργων, την αδειοδότηση των παρεμβάσεων, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης, ακόμα και την αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σύγχρονο, υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης”.

Σε ποιο ποσό φτάνει το ύψος της χρηματοδότησης ;

«Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φθάσει μέχρι τα 4.450.00 €».

Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή των Νοσοκομείων που θα χρηματοδοτηθούν;

“Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων αποτελεί η αναβάθμιση των κτηρίων τους κατά δύο ενεργειακές κατηγορίες και τουλάχιστον σε ενεργειακή κατηγορία Β, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου θα πρέπει να προκύπτει από πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδοθεί μετά το Νοέμβριο του 2017. Τέλος, τα κτήρια θα πρέπει να υφίστανται νόμιμα και να μην έχουν κατασκευαστικές αυθαιρεσίες. Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, κάθε πλήρης φάκελος πρότασης θα χρηματοδοτηθεί, εφόσον κατατεθεί έγκαιρα, πριν από την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να προσέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι, γιατί η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση (δηλαδή με τη σειρά υποβολής τους) και είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα διαθέσιμα κονδύλια θα εξαντληθούν αρκετά πριν από τις 31/12/2018”.

 Υπάρχουν Νοσοκομεία που έχουν ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία των προτάσεων τους;

«Στην Αττική, τα περισσότερα από τα 24 επιλέξιμα νοσοκομεία είναι σε φάση διερεύνησης των δυνατοτήτων χρηματοδότησής τους. Ορισμένα πάντως, όπως το Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ το οποίο υποστηρίζει η MENTORING ΑΕ με υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και θα είναι από τα πρώτα νοσοκομεία της χώρας που θα υποβάλει τη σχετική πρόταση χρηματοδότησης. Τα 31 επιλέξιμα Νοσοκομεία που βρίσκονται εκτός Αττικής και ειδικά όσα βρίσκονται σε Περιφέρειες που έχουν ήδη εκδώσει δικές τους προσκλήσεις χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων μέσω ΠΕΠ, εμφανίζονται πιο διστακτικά στο να αξιοποιήσουν αυτή την δράση. Δεν θα πρέπει πάντως να την αγνοήσουν, γιατί πρόκειται για την τελευταία σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης τέτοιων έργων, μέχρι το επόμενο ΕΣΠΑ 2021-2027…”.

 Αναφέρατε νωρίτερα ότι η δράση καλύπτει «εξαιρετικά επιτακτικές ανάγκες» των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Μήπως αποτελεί «πολυτέλεια» σε τόσο δύσκολες εποχές για τη δημόσια υγεία, να τίθεται σε προτεραιότητα η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων;

“Το αντίθετο, όχι μόνο δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ζωτική ανάγκη, εφόσον ληφθεί υπόψη η σημαντική εξοικονόμηση πόρων που προσφέρει στα νοσοκομεία η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την Ε.Π.Υ., η εφαρμογή μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας σε ένα νοσοκομείο 800 κλινών, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξεως του 17% περίπου, η οποία μεταφράζεται σε μείωση της ενεργειακής δαπάνης κατά 1.430.000€, ετησίως . Δεν πρέπει επίσης να υποτιμώνται τα περιβαλλοντικά οφέλη αλλά και η κατακόρυφη βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων στις οποίες φιλοξενούνται ασθενείς και επισκέπτες και εργάζεται το προσωπικό του νοσοκομείου”.

 

* Γιώργος Κρικέλας, Διευθύνων Σύμβουλος της εξειδικευμένης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα συμβουλευτικής εταιρείας, MENTORING AE.