Αντιμέτωποι με χρόνιο πρόβλημα υγείας ένας στους πέντε Έλληνες από 16 χρονών και πάνω

Αντιμέτωποι με χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση είναι περισσότεροι από ένας στους πέντε Έλληνες και Ελληνίδες, ηλικίας 16 ετών και άνω. Οι Ελληνίδες είναι πιο ….ευάλωτες αφού χρόνιο πρόβλημα ή χρόνια πάθηση δηλώνουν περίπου 3 στις 10 γυναίκες (25,6%), έναντι 2 στους 10 άνδρες (21,7%). Μάλιστα, σε σχέση με το 2009, καταγράφεται αύξηση κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, στον πληθυσμό που δηλώνει ότι πάσχει από κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην τελευταία έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την υγεία του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, καθώς και των παιδιών ηλικίας μέχρι και 15 ετών. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγματοληπτική Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2017.

Πιο αναλυτικά, το 74,2% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δηλώνει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 15,5% μέτρια υγεία και το 10,3% κακή ή πολύ κακή υγεία. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας έτους 2009, καταγράφεται μικρή μείωση στο ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πολύ καλή ή καλή υγεία, κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, και αύξηση στο ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει μέτρια υγεία και κακή ή πολύ κακή υγεία, κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες και στις δύο περιπτώσεις.

Ένας στους 10 (10,2%) ηλικίας 16 ετών και άνω έχει περιορίσει πάρα πολύ, για λόγους υγείας και για διάστημα 6 μηνών ή και περισσότερο, κάποιες από τις -συνήθεις για τον γενικό πληθυσμό- δραστηριότητές του, και περισσότεροι από 1 στους 10 (14,1%) τις έχουν περιορίσει, αλλά όχι πάρα πολύ.

Αναφορικά με την υγεία των παιδιών, η ΕΛΣΤΑTΜ αναφέρει ότι τo 15,4% του πληθυσμού της Χώρας είναι παιδιά ηλικίας 0 έως 15 ετών. Η γενική κατάσταση υγείας για τα παιδιά ηλικίας 0 έως 15 ετών δηλώνεται από τους γονείς / κηδεμόνες / τον υπεύθυνο του νοικοκυριού.

Το 98,0% των παιδιών έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 1,2% μέτρια υγεία και το 0,8% κακή ή πολύ κακή υγεία. Ποσοστό 1,9% των παιδιών ηλικίας 0 έως 15 ετών, κατά δήλωση των γονέων / κηδεμόνων τους, έχει περιορίσει, για λόγους υγείας και για διάστημα 6 μηνών ή και περισσότερο, κάποιες από τις – συνήθεις για παιδιά της ηλικίας τους – δραστηριότητές του.

In this article