54 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι αρχές Δεκεμβρίου

26-12-2016

Ο ΕΟΠΥΥ κάνοντας πράξη την δέσμευση του για καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωρά στην εκκαθάριση τους καλώντας τους γιατρούς και τους παρόχους υγείας να καταβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άμεση πληρωμή τους.

Έτσι, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι απαιτήσεις γιατρών, διαγνωστικών κέντρων και κλινικών, ύψους 54 εκατ. ευρώ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αθηνών ολοκλήρωσε την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2011, και ήδη οι γιατροί και οι πάροχοι υγείας έχουν κληθεί να υποβάλλουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες για να πληρωθούν.

Στόχος του Οργανισμού είναι η υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης να εκκαθαριστούν και να αποδοθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους γιατρούς, τα διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές.