5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

12-03-2021

ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

Αίθουσα Banquet

Η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (ΕΦΕ), διοργανώνει στις 5 και 6 Ιουνίου 2021 το 5ο Συνέδριο Φαρμακευτικής Φροντίδας στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, με ανάθεση της διοργάνωσης στην εταιρεία ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ.

Το Συνέδριο, προσαρμοζόμενο στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της COVID-19, θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, έτσι ώστε ο κάθε σύνεδρος να έχει τη δυνατότητα, είτε να παρευρεθεί με φυσική παρουσία, είτε να παρακολουθήσει διαδικτυακά το Συνέδριο. Σε περίπτωση που οι υγειονομικές συνθήκες δεν επιτρέψουν τη φυσική παρουσία, το Συνέδριο θα διεξαχθεί μόνο διαδικτυακά.

Το 5ο Συνέδριο Φαρμακευτικής Φροντίδας απευθύνεται σε φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείου και αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση επιστημονικής ενημέρωσης πανελλαδικά, με ελεύθερη είσοδο.

Με τη λήξη του Συνεδρίου, οι ομιλίες θα αναρτηθούν στη σελίδα του Συνεδρίου, για μόνιμη on demand πρόσβαση.

Θεματικές Ενότητες:

• COVID-19 και Φαρμακείο Κοινότητας
• Υπηρεσίες Φαρμακευτικής Φροντίδας στο Φαρμακείο
• Πρόληψη και Συμβουλή Υγείας
• Προκλήσεις για το φαρμακείο στο μέλλον