Bασίλης Μπαλάνης : Ο.ΔΙ.ΠΥ. Έρχεται ψηφιακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση των υπηρεσιών Υγείας στο ΕΣΥ σε πραγματικό χρόνο

09-10-2023

Συνέντευξη στο Healthview παραχώρησε ο διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) κ. Βασίλης Μπαλάνης, παρουσιάζουντας το έργο του Οργανισμού αλλά και τα επόμενα βήματα, με αφορμή και τα 3 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του. Όπως ανακοίνωσε, μέχρι το τέλος του χρόνου οι επισκέψεις κλιμακίων εμπειρογνωμόνων του Ο.ΔΙ.Π.Υ. στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αναμένεται να έχουν ξεπεράσει τις 40 και να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στα νοσοκομεία. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δίμηνο ενεργοποιείται ψηφιακή πλατφόρμα όπου θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω συγκεκριμένων δεικτών ποιότητας. Ακολουθεί η συνέντευξη:

Ποιος είναι ο ρόλος του ΟΔΙΠΥ στο σύστημα υγείας και οι προοπτικές του Οργανισμού;

Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια με σκοπό να αποτελέσει τη ρυθμιστική αρχή του εθνικού συστήματος υγείας στη χώρα μας. Στρατικοί στόχοι του Οργανισμού μας είναι η (α) Διασφάλιση της Ποιότητας Υπηρεσιών υγείας και η ασφάλεια των ασθενών, (β) η Βελτίωση της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας και (γ) ο στρατηγικός σχεδιασμός στην Υγεία.  Μέσω του Ο.ΔΙ.Π.Υ. θα γίνει για πρώτη φορά αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και μάλιστα οι υπηρεσίες μας θα καλύπτουν όλο το φάσμα των παρόχων υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας κα) τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος μας είναι να υλοποιούμε τις δράσεις μας με γνώμονα την ολική μετατροπή του ΕΣΥ σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας το οποίο μάλιστα θα εκμοντερνιστεί με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και ψηφιακών συστημάτων.

Τι είναι το σύστημα δεικτών και  οι προσαρμοσμένοι δείκτες μέτρησης που εφαρμόζει ο Ο.ΔΙ.ΠΥ στο ΕΣΥ;

Από την έναρξη των δραστηριοτήτων μας τοποθετήσαμε τη δημιουργία συστήματος δεικτών στον κεντρικό πυλώνα δράσεων του Οργανισμού μας. Χωρίς να έχουμε Δείκτες Ποιότητας αλλά και μεθοδολογία μέτρησής τους που να είναι κοινοί για όλους δε θα μπορέσουμε να μετρήσουμε σωστά ούτε να έχουμε μέτρο σύγκρισης για τον κάθε δείκτη. Ήδη έχουμε δημιουργήσει πάνω από 40 δείκτες ποιότητας, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν δείκτες ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, και δουλεύουμε σε συνεργασία με 11 νοσοκομεία από όλη τη χώρα την πιλοτική εφαρμογή τους. Στα νοσοκομεία αυτά θα προστεθούν εντός του έτους άλλα 3 νοσοκομεία ενώ θα σταλεί σε όλα τα νοσοκομεία σύντομα και ο οδηγός συλλογής, μέτρησης και παρακολούθησης των δεικτών. Οι δείκτες θα παρακολουθούνται ψηφιακά από πλατφόρμα του Ο.ΔΙ.Π.Υ. η οποία αναπτύσσεται και θα είναι σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δίμηνο. Τα αποτελέσματα αυτού του πολύ σημαντικού έργου για τη χώρα μας, καθώς δεν έχει γίνει ποτέ αντίστοιχη δουλειά στο ΕΣΥ με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας με συντονισμένο τρόπο στα νοσοκομεία μας, είναι πολύ ελπιδοφόρα. Συγκεκριμένα, στα νοσοκομεία με τα οποία συνεργαζόμαστε, έχουμε βελτίωση της τάξης του 80% στην καταγραφή των συμβάντων, κατά 25% στην ταυτοποίηση των ασθενών και κατά 35% στην εκτίμηση του κινδύνου των πτώσεων. Από το νέο έτος θα ολοκληρωθεί το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα και θα επεκταθεί η διαδικασία συλλογής, μέτρησης και παρακολούθησης των δεικτών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ενώ θα ενσωματώνονται συνεχώς περισσότεροι και πιο εξειδικευμένοι δείκτες. Σε συνδυασμό με την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όλους τους επαγγελματίες υγείας στα νοσοκομεία και τις υγειονομικές περιφέρειες αλλά και τη δράση των κλιμακίων μας, αναμένεται πολύ σημαντική βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών υγείας η οποία θα μετρείται συνεχώς προκειμένου να δημιουργηθεί και μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.

 

Ως προς το μείζον θέμα του τρόπου αξιολόγησης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας;

Η αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί και την κορωνίδα των δράσεων του Ο.ΔΙ.Π.Υ.. Στο ΕΣΥ δεν είχαμε ποτέ μια συντονισμένη προσπάθεια για δημιουργία δεικτών ποιότητας, προτύπων ποιότητας, πλαισίου αξιολόγησης για τους παρόχους φροντίδας υγείας και ψηφιακά εργαλεία για όλα τα προαναφερθέντα με αποτέλεσμα να πέφτει πολύ μεγάλο βάρος στους επαγγελματίες υγείας. Για να ξεκινήσει λοιπόν η αξιολόγηση με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο χρειάζονται δυνατά θεμέλια και αυτά θέλουν χρόνο για να τοποθετηθούν. Ο ΟΔΙΠΥ από την πρώτη μέρα ξεκίνησε μια βεντάλια δράσεων προκειμένου να το πετύχει αυτό σε χρόνο ρεκόρ, με περιορισμένο προϋπολογισμό και προσωπικό.  Αναφερθήκαμε ήδη στην πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται στο κομμάτι των δεικτών ενώ παράλληλα δημιουργήσαμε 21 πρότυπα ποιότητας. Τα πρότυπα ποιότητας είναι προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας καθώς μέσω της αξιολόγησης βλέπουμε που βρίσκεται το κάθε νοσοκομείο σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας που οφείλει να ακολουθεί. Ο αριθμός λοιπόν τόσο των προτύπων που δημιουργούμε θα αυξάνεται μέχρι να καλυφθεί το σύνολο των προτύπων που θέλουμε να έχουμε στα νοσοκομεία μας. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί πως τόσο τα πρότυπα όσο και οι δείκτες δημιουργούνται με βάση τη διεθνή εμπειρία και προσαρμόζονται από τους εμπειρογνόμωνές μας στην ελληνική πραγματικότητα, δεν μπορούν δηλαδή απλά να αντιγραφούν από κάποιο διεθνή οργανισμό.

Κλιμάκια εμπεριογνωμόνων του Οργανισμού «σαρώνουν» τα νοσοκομεία. Τι ελέγχουν;

Καθώς προχωράνε γρήγορα οι διαδικασίες για τη δημιουργία δεικτών και προτύπων ποιότητας ετοιμάσαμε κλιμάκια εμπειρογνωμόνων για να κάνουν καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στα νοσοκομεία. Η δράση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να σχηματίζουμε πολύ καλή εικόνα για τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα στα νοσοκομεία ενώ προετοιμάζει και τα νοσοκομεία για την έναρξη των αξιολογήσεων. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση ενός εργαλείου καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, το οποίο βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και προσαρμόστηκε από τον Ο.Δ.ΙΠ.Υ. για χρήση στα νοσοκομεία μας. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται από το κάθε νοσοκομείο αυτοαξιολόγηση και ακολούθως το κλιμάκιό μας επισκέπτεται το νοσοκομείο για να πραγματοποιήσει, με τη χρήση του εργαλείου, την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Στο τέλος ετοιμάζεται λεπτομερής αναφορά η οποία και στέλνεται στο νοσοκομείο, την ΥΠΕ που το επιβλέπει και το Υπουργείο Υγείας και περιέχει τις δράσεις που πρέπει να γίνουν από το νοσοκομείο για την βελτίωση των υπηρεσιών τους. Μετά από 4 μήνες, πραγματοποιείται επαναληπτική επίσκεψη (follow-up) από το κλιμάκιο του Ο.ΔΙ.Π.Υ. προκειμένου να ελεγχθεί η πρόοδος πάνω σε όσα ζητήθηκαν στην πρώτη αναφορά. Σύντομα, οι επαναληπτικές επισκέψεις θα πραγματοποιούνται από τις ΥΠΕ καθώς θα υλοποιηθούν σχετικά σεμινάρια από την πλευρά μας. Με τη συνεργασία αυτή, θα εκπαιδευτούν πολλοί επαγγελματίες υγείας στο πως να αξιολογούν και θα επιταχυνθεί και η διαδικασία των αξιολογήσεων με αποτέλεσμα τη συνολική βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στο ΕΣΥ. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται οι επισκέψεις κλιμακίων του ΟΔΙΠΥ να έχουν ξεπεράσει τις 40 (συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων follow-up επισκέψεων) ενώ θα έχει επίσης ολοκληρωθεί ο κύκλος εκπαίδευσης των ΥΠΕ. Επίσης, αναμένεται σημαντική επέκταση των δράσεων στο σκέλος αυτό καθώς εξασφαλίσαμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης οι οποίοι θα μας επιτρέψουν τόσο την ταχύτερη δημιουργία δεικτών και προτύπων ποιότητας, όσο και την ενσωμάτωση καλών πρακτικών από το εξωτερικό στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης.