7 στα 10 παιδιά στη χώρα μας, έχει πέσει θύμα κάποιας μορφής βίας

26-12-2016

Συγκλονίζουν τα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση στην Ελλάδα. Οκτώ στα 10 έχουν υποστεί σωματική βία και ένα στα 20 έχει εμπειρία σεξουαλικής βίας! Σχεδόν τα μισά παιδιά αναφέρουν έκθεση σε μία τουλάχιστον εμπειρία σωματικής βίας εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου και ένα στα έξι παιδιά αναφέρουν έκθεση σε κάποιας μορφής ανεπιθύμητη σεξουαλική εμπειρία παραβίασης κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας εκ των οποίων σε ένα στα δεκατρία παιδιά η εμπειρία εμπεριείχε και σωματική επαφή. 

Τα στοιχεία- σοκ για την έκθεση των ελληνόπουλων σε βίαιες εμπειρίες και συμπεριφορές προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα διάρκειας 36 μηνών που  πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού σε περισσότερα από 15.300 παιδιά ηλικίας 11, 13 και 16 ετών. 

Η έκθεση σε εμπειρίες κάποιας μορφής ψυχολογικής βίας φαίνεται να είναι μάλλον ο κανόνας παρά η εξαίρεση για τα παιδιά της χώρας αφού περίπου επτά στα δέκα και δεκαεπτά στα είκοσι παιδιά αναφέρουν ένα τουλάχιστον τέτοιο ιστορικό κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους και της παιδικής τους ηλικίας αντίστοιχα. 

Πολύ ανησυχητικό είναι και το στοιχείο της έρευνας σχετικά με την συχνότητα έκθεσης των παιδιών σε βίαιες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, ποσοστό 13,47% των συμμετεχόντων ανέφεραν θετικό ιστορικό σε επτά και περισσότερες διαφορετικές φορές έκθεσης τους σε σωματική βία κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας.